Skip to main content

Aşk Nedir

Aşk nedir?

Birçoğumuz  bu sualin yanıtını merak eder ve her insanın kendi tecrubeleri ölçüsünde bu suale verdikleri yanıtlar değişir. Böylece milyarlarca çeşitli yanıtla karşılaşabiliriz. Bunun sebebi Aşk ismi verilen gizemli büyünün her insanda çeşitli izler bırakması olabilir. Örneğin gidip Mecnun aşk nedir diye sorarsanız size kitaplar dolusu bilgileri verir ve hala susuzluğunuz giderilmiş olmaz. Kara sevdaya tutulmuş birine aşk nedir diye sorarsanız O da işin matemli tarafından tutar ve aşkı bir lanetmiş gibi başlar atlatmaya. Ya da gidip Mevlana’nın mesnevisinden aşkı arar durursunuz.

Aşkın Tarifi Yok

Yani dünya genelinde aşkın genelleştirilmiş bir tarifi maalesef bulunmamaktadır. TDK  sözlüğünde aşkın tanımı bu şekilde yapılıyor: “Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu”…. Evet bu da bir tanım lakin pek de geçmedi gibi… Yani bu tanımın bana göre bir ruhu olmalı ama yok… Günümüzde Aşkın tarifi şartlı sevgi olarak yapılabilir. Bu da Elbette ki ruhsuz bir tanım olacaktır. Burada Aşkın muhatabı olan taraflar birbirlerinden bir beklenti içindedirler. Bu koşullar yerine geldiği sürece aradaki bağın aşk olduğu düşünülmektedir. Koşullar yerine getirilmediğinde ise aşk da ortadan kalkacaktır. Biraz daha içi dolu olan bir tarif ise şöyledir: aşk koşulsuz şartsız, kendinden ödün verip sınırsızca ve sonsuza kadar hiçbir beklenti içine girmeden sevmektir. Evet bu tanım biraz daha dolu bir tanım ama, kim kimi koşulsuzca sevmiş ki? Bu sadece sözü edilen, özlenen ve hiç yaşanmayan bir şey… Bazıları aşk ile güdüyü birbirine karıştırıyor. Örneğin bir anne kızı boğulmak üzereyken; yüzme bilmese dahi 30 metre derinlikte denize atlar hiç düşünmeden. Hem de hiç düşünmez. Bu annelik güdüsüdür fakat aşk değildir. Bir aslan yavrusuna kötülük yapmaya yeltenin  ve o çevrede olun! Bakın anne aslan size neler yapar. Bu da bir güdüdür. Aşk değildir. Sadakat; aşk değildir. O bir bağlılık yeminidir,kalplerin birbirine sessizce verdiği…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir